KontaktyZ dôvodu ukončenia činnosti spoločnosti DCCS, s.r.o.
zatvárame Klientske centrum pre osobné návštevy.

I naďalej sme Vám k dispozicii telefonicky na čísle +421 2 5778 9444
v pracovných dhoch v čase od 09:00 do 16:00 
alebo na e-mailovej adrese customer.service@dccssro.sk

Korespondenčná adresa

DCCS, s. r. o.
P. O. Box 3
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika

Identifikačné údaje spoločnosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IČO: 35 757 086
DIČ: 2021397367
IČ DPH: SK2021397367
IBAN: SK78 1111 0000 0000 0544 0021
BIC: UNCR SK BX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddieli Sro a vo vložke číslo: 18227/B
© 2023 DCCS, s.r.o.